Затворен цикъл при основен ремонт на пътища. Изграждане на вертикална планировка на сгради и пътни подходи с инженерни мрежи;

София, ул.Евлия Челеби 58
И на други 3 места в: София - град